welkom

De Boekmanschool is een openbare basisschool, wat wil zeggen dat elk kind, ongeacht ras, geloof of culturele achtergrond welkom is. Ieder mens heeft talenten, en mensen verschillen van elkaar. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren dat er tussen mensen verschillen bestaan en dat zij die leren respecteren.

onze missie

Onze belangrijkste opdracht is ervoor te zorgen dat kinderen een goede start maken. Wij zijn ons ervan bewust dat wij hiervoor de basis leggen en die moet goed zijn.

onze visie

Wij hebben hoge verwachtingen ten aanzien van de prestaties van onze kinderen en bieden een goede basis waarop we met ons onderwijs verder willen bouwen. Dat doen we op de volgende manieren:

  • door een veilige en leerzame sfeer te waarborgen
  • door uit te gaan van verschillen in onderwijsbehoeften
  • door begeleiding op maat te bieden
  • door kinderen structuur te bieden
  • door effectief onderwijs te geven
  • door energie te steken in het ontwikkelen van een goede werkhouding
  • door ouders te betrekken bij ons onderwijs
  • door kinderen kennis te laten maken met de wereld
  • door een breed lesaanbod te bieden