Tussenschoolse opvang

De school biedt de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven. 
De dagelijkse gang van zaken wordt gecoördineerd door Corrie Fabião en Antoinette Aris (TSO-coördinatoren). Zij zorgen o.a. voor de werving en selectie van de TSO-krachten, ondersteuning van deze krachten, voor de roosters, TSO-activiteiten en eventuele scholing voor TSO-krachten. Alle TSO-krachten zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Aanmelden

Als u uw kind heeft aangemeld bij ons op school, kunt u wanneer uw kind naar school gaat gebruik maken van de TSO. Er is geen wachtlijst voor de TSO. U ontvangt een e-mail met een betaalverzoek vanuit Schoolkassa van Antoinette Aris (a.aris@boekmanschool.nl), met de vraag of u gebruik wilt taken van de TSO en of u in 1 keer of in termijnen het te betalen bedrag wilt voldoen. 

 

Organisatie

De TSO is er op de maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen van 12.00 tot 13.00. Er vindt elke dag een korte overdracht plaats tussen de leerkracht en de TSO-kracht aan het begin en einde van de TSO. De regels die onder schooltijd gelden, gelden ook tijdens de TSO. Zoals respect hebben voor elkaar en de overblijfkrachten, rustig lopen in de gangen en in de klas en luisteren naar elkaar. Daarnaast zijn er ook regels specifiek voor de TSO opgesteld. Die kunt u hier nalezen.

 

Tijdens de TSO eten de leerlingen in het klaslokaal onder leiding van twee TSO-krachten. De leerlingen nemen zelf brood, fruit en iets te drinken mee. Het is niet de bedoeling dat er allerlei koek/snoep of frisdrank in het lunchtrommeltje mee worden genomen (zie het voedingsbeleid). Na het eten spelen de leerlingen buiten of nemen deel aan TSO-activiteiten waarvoor ze zich kunnen inschrijven. Zoals zangles, dansles, djembé les, yogales, sport en spel en de crea club etc. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

 

Administratie & financiën

Aan het deelnemen van de TSO zijn kosten verbonden. Antoinette Aris is verantwoordelijk voor de administratieve en financiële organisatie t.b.v. de TSO. Zij verwerkt de aanmelding en zorgt dat er een betaalverzoek via de mail wordt gestuurd vanuit Schoolkassa voor de betaling van de TSO. Wanneer zo’n betaalverzoek wordt ontvangen kunt u, via een veilige link, met 1 druk op de knop betalen met iDEAL. 

 

SchoolKassa is zo ingericht dat alle  gegevens compleet veilig zijn, volgens de Europese privacywetgeving.    

In de ontvangen mail kan de button “Factuur betalen” worden aangeklikt en u wordt direct doorgeschakeld naar het vervolg scherm waarin u uw keuze kunt maken voor betaling van het complete bedrag of een gespreide betaling in termijnen.    

 

De kosten voor de TSO bedragen € 418,- per jaar.

Deze bijdrage wordt jaarlijks verhoogd volgens de wettelijke prijsindexatie.

 

Voor vragen kunt u mailen naar  tso@boekmanschool.nl